Navigácia

Ako rodič zistí, či má intelektovo nadané dieťa?

 

Dieťa sa :

 • vypytuje
   
 • je mimoriadne zvedavé
   
 • je mentálne aj fyzicky angažované
   
 • jeho nápady sú neobvyklé a originálne
   
 • stále sa hrá a aj tak dosahuje dobré výsledky
   
 • diskutuje o podrobnostiach a nejasnostiach  

 • je nad kolektívom alebo mimo neho
   
 • jasne dáva najavo svoje pocity a názory
   
 • už vie, pozná, má vedomosti
   
 • po 1 – 2 opakovaniach látku dobre ovláda
   
 • vytvára abstrakcie, úsudky
   
 • preferuje starších, resp. dospelých
   
 • iniciatívne vytvára projekty, navrhuje zmeny
   
 • je proaktívne (snaží sa riadiť, kontrolovať)
   
 • teší ho poznávanie a samostatné učenie
   
 • je vynálezca, zlepšovateľ
   
 • vie predvídať, tušiť, odhadnúť
   
 • vníma problém, rozoberá ho a zdôvodňuje v komplexnosti
   
 • nadšene a so zanietením pozoruje
   
 • je veľmi sebakritické
   
 • odpovedá pohotovo, pričom komentuje najmä to, čo sa vymyká z kontextu, resp. stojí izolovane

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď
  Komenského 3064/41
  926 01 Sereď


 • riaditeľ: 031 789 75 50, 0907 582 053

  zástupca riaditeľa:
  pre I.stupeň: 0917 158 541

  pre II.stupeň: 031 789 75 50

  sekretariát: 031 789 75 50, 0911 332 178

  jedáleň: 031 789 04 50, 0911 332 191

Fotogaléria