Navigácia

 

 
Plní úlohy odbornej a psychologickej diagnostiky, odbornej pedagogickej starostlivosti o deti a úlohy v otázkach poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného profesijného vývinu.

Medzi jej najčastejšie aktivity patria: vyšetrenia školskej zrelosti, diagnostika žiakov pri ťažkostiach s učením a správaním, v krízových situáciách a preventívnych aktivitách. 

Poskytuje konzultácie, rady a informácie pedagógom školy ako aj rodičom detí. 
 
Riaditeľka CPPPaP v Galante PhDr. M. Vašková je garantkou projektu našej školy Zdravá škola ako aj Projektu pre intelektovo nadaných žiakov.
 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď
  Komenského 3064/41
  926 01 Sereď


 • riaditeľ: 031 789 75 50, 0907 582 053

  zástupca riaditeľa:
  pre I.stupeň: 0917 158 541

  pre II.stupeň: 031 789 75 50

  sekretariát: 031 789 75 50, 0911 332 178

  jedáleň: 031 789 04 50, 0911 332 191

Fotogaléria