Navigácia

                          

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

 

    To bolo radosti medzi žiakmi našej školy, keď sa dozvedeli, že k nám zavíta najobľúbenejšia autorka kníh pre deti a mládež, pani Gabriela Futová! Táto radosť sa znásobila, keď 8. júna 2012, vstúpila do triedy, v ktorej ju čakali nedočkaví žiaci prvého stupňa. V nej boli pripravené ilustrácie, knihy a výzdoba, ktoré deti s radosťou a očakávaním chystali. Zaznel obrovský a neutíchajúci potlesk, vyjadrujúci nadšenie detí. Pani Futovej ukázali, že sa na ňu veľmi tešili. Je predsa najčítanejšou autorkou, zatiaľ trinástich, detských kníh a zo svojho nabitého programu venuje časť aj nám.

   Po uvítaní a predstavení sa roztrhlo vrece s otázkami žiakov. Boli zvedaví, čo ju inšpirovalo k tvorbe jednotlivých kníh, prečo sú hrdinami diel práve deti, ktorá z kníh je jej najobľúbenejšia, či niektoré príbehy zažila sama, odkiaľ čerpá námety, čo chystá do budúcnosti .... Dozvedeli sme sa, že najnovším dielom bude niečo práve pre školy - šlabikár pre prvákov.                                                                                                                                      

  Po skončení besedy deti obkľúčili spisovateľku, aby získali jej podpis do svojho vlastníctva. Zápisom obľúbenej autorky do školskej kroniky naše príjemné stretnutie skončilo. Museli sme sa, hoci nechtiac, s pani Futovou rozlúčiť. Čakali ju zvedavé deti na inej škole.

  Stretnutie, aj zaujímavé a vtipné rozprávanie spisovateľky, je pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Pani Futovú očividne potešilo úprimné prijatie, prehľad v jej dielach a fundovanosť detí pri kladení otázok. Deti zase ukázali, že radi čítajú, čo nesmierne teší pani učiteľky.

Mgr. Antónia Benková

fotografie

 

 

Škola v prírode

 

Hurá, ideme do školy v prírode!“ Túto vetu si mohli povedať žiaci niektorých tried našej školy a to žiaci z 2.A, 3.A, 3.N, 4.B a 4.N triedy s pani učiteľkami Kuričovou, Novosadovou, Kuciakovou, Kúdelovou, Martinkovou. Prežili krásny, slnečný týždeň v Euromeste – euroškole od 30.4. do 5.5.2012 v RZ RELAX – Tesáre. Stali sa občanmi Euromesta, dostali pasy občanov Euromesta. Čakalo ich príjemné prostredie, šikovný, priateľský tím mladých ľudí – starostov – vysokoškolákov pod vedením p. M. Krištofiča „ Huhňa“.

Postrehy žiakov:

 • Mali sme tu kopu súťaží – Beh Európou, Eurocross, Eurománia, Dielničky.
 • Úžasné starostky
  • Lynka – super tancovala
  • Magi – mala pekné vlasy
  • Lenka – robila krásne farebné nechty
  • Beruška – mala pekný hlas
  • Taňucha – bola stvorená na šport
  • Huhňo – bol srandovný                      
 • V jazere sme boli pozrieť korytnačku Elzu, ale sa  nám neukázala.
 • Mali tu aj psíka Šarika, rybky Fera a Karola.
 • Bola tu veľká sranda.
 • Nemôžem zabudnúť na vystúpenie „haluzáka“ Ričiho.

        

          

  Deň matiek v Domove dôchodcov v Seredi

 

Aj tento rok sa druhá májová nedeľa niesla v znamení osláv všetkých mamičiek.

Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom. Byť matkou je vzácny dar, ktorý ženy dostali, a preto si zaslúžia oslavu v podobe Dňa matiek. Je to výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky.

Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí aj kytica.

Žiaci našej školy ju v stredu 16. mája uvili aj pre mamičky a babičky v Domove dôchodcov v Seredi v podobe krátkeho kultúrneho programu. Spríjemnili  im deň ľudovými piesňami v podaní žiačok 8. B a 2. B triedy a tiež divadielkom, v ktorom sa predstavili žiaci 4. A triedy. Prednesom básne „Tebe mamička“ vyjadrila úctu všetkým matkám pani učiteľka.

Týmto programom sme chceli aj im vyjadriť vďaku za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Do ďalších rokov sme im zaželali veľa zdravia, radosti a spokojnosti. Sľúbili sme, že ich prídeme potešiť našimi vystúpeniami aj v budúcnosti.

Mgr. A. Benková

fotografie

 

 

Divadelné predstavenie pre žiakov primárneho vzdelávania* - Jack a fazuľka

18. 4. 2012 zavítalo na našu školu Divadlo bez opony s predstavením Jack a fazuľka. Deti spoznali príbeh o chudobnom chlapcovi, ktorý vymenil kravku za pár zázračných fazuliek. Jedna z nich mu vyrástla do výšky medzi mraky a on sa po nej vyšplhal do krajiny obrov. Prežívali s Jackom všetky nebezpečenstvá, ktoré v tejto nevľúdnej krajine zažil. Rozprávka v podaní profesionálnych hercov a študentov herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici mala veľký úspech, pobavila nielen deti ale i pani učiteľky.

*(nový názov pre "prvý stupeň", pozn. red.)

fotografie

 

Komu sa nelení, tomu sa zelení  

Pri príležitosti medzinárodného Deň Zeme (22. 4.) sme pre žiakov primárneho vzdelávania (nový názov pre "prvý stupeň", pozn. red.) prijali ponuku Umeleckej agentúry H. A. N. art z Banskej Bystrice. Profesionálni hudobníci pripravili hudobno-výchovné predstavenie: „Komu sa nelení, tomu sa zelení“.

Dňa 17.4. sa naša telocvičňa premenila na koncertné pódium. Cieľom programu bolo pútavou a zábavnou formou priblížiť deťom aktuálnu environmentálnu tému, akou je ochrana zložiek životného prostredia (voda, pôda, odpady).  Spoločne s deťmi účinkujúci hľadali odpovede na otázky:

Čo je najzákladnejšou podmienkou života?

Na akom princípe funguje kolobeh vody na zemi?

Prečo je voda taká vzácna?

Aké  sú formy znečistenia vody?

Aký dopad má náš odpad na znečistenie vody?

Prečo a ako separujeme odpad?

V programe zazneli populárne piesne Voda živá, Dážď, Voda čo ma drží nad vodou, Horehronie, V dolinách.

fotografie

 

                        Veľkonočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu v Seredi

 

Žiaci  1.B., 2.B. a 3.B. triedy navštívili Veľkonočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu v Seredi. Oboznámili  sa s rôznymi technikami výzdoby kraslíc a výrobou veselých postavičiek zo šúpolia. Návšteva v múzeu sa deťom veľmi páčila. Sami si mohli vyskúšať viaceré techniky výzdoby. Potešili ich aj veľkonočné omaľovanky a možnosť zhotoviť si veľkonočné ozdoby z papiera.

Mgr. I.Urbanová              

fotografie                 

 

Noc s Andersenom na ZŠ P.O.Hviezdoslava

Každoročne si pripomíname na našej škole pána Andersena a jeho nedožité narodeniny nocou, ktorú venujeme čítaniu rozprávok a plneniu úloh plných poučenia i zábavy.  Aj tento rok sme sa stretli v noci z 30.3 na 31.3. Táto akcia, ktorá je známa nie len v Andersenovom  rodisku, ale aj vo viacerých krajinách Európy, sa u nás stáva tradíciou a je v nej zapojených čoraz viac slovenských škôl.

My sme sa tento rok venovali čítaniu diel nášho známeho a univerzálne tvorivého autora Daniela Heviera. Deti sa oboznámili s jeho najznámejšími dielami, ktoré sú plné detskej hravosti, vtipu a slovných hier. Čítaním sme sa dozvedeli...Kam chodia na zimu zmrzlinári, ako sa hrá...Futbal s papučou či kam Odleteli papierové lastovičky. Po prečítaní rozprávok nás čakalo skupinové plnenie úloh. Pracovali sme s chuťou a radosťou. Vytvorili sme zaujímavé projekty, obrázky a hlavne sme sa bavili, smiali a súťažili. Večer sme sa prešli s baterkami po nočnej škole....to sa nám veľmi páčilo a zaspávali sme neskoro v noci, po uši zakutraní v spacákoch.

Na druhý deň ráno sme odchádzali spokojní, plní zážitkov a nových vedomostí.

Za kolektív uč. Mgr. Jana Martinková

fotografie

 

 

Rozprávkový deň so Smelým Zajkom

Okrem toho, že sme si pripomenuli „Marec mesiac knihy“ výstavkami kníh v triedach, návštevou mestskej knižnice a zapojením sa do súťaže „Deň ľudovej rozprávky,“ urobili sme si aj rozprávkový deň. Tentokrát so Smelým Zajkom od Jozefa Cígera Hronského.

V II.A sme deň začali tým, že sme sa oboznámili s autorom a jeho knihami. Vybrali sme si Smelého Zajka a pustili sme sa do čítania. V čítaní sme sa postupne striedali a po skupinkách sme vytvárali obrázkové projekty. Tie sme dopĺňali písaním krátkych príbehov, dokresľovaním a odpovedníkom na kvízové otázky. Popri tom niektoré dievčatká pokreslili tabuľu a počúvanie sme si spestrili kreslením Smelého Zajka. Na nemčine sme si postavičky z rozprávky pomenovali po nemecky, na matematike sme počítali kapustné hlavy na kapustnom poli, na hudobnej výchove sme sa o zajkovi zahrali a zaspievali, na vlastivede sme so Zajkom cestovali po Afrike a spoznávali africké zvieratá. Až nám bolo ľúto, keď zazvonilo a končilo sa vyučovanie.

Celý deň sme sa cítili ako v rozprávke a po celý čas nám žiaril úsmev na tvári, tak ako Smelému Zajkovi z Chytrákova.

Mgr. Jana Martinková, tr.učiteľka

fotografie

 

LYŽOVAČKA   V  TATRANSKEJ   LOMNICI           

V pondelok  6.2.2012, skoro ráno, čakal nás - žiakov 5.A, výhercov súťaže  - Lidl, najdlhšia účtenka - pred školou autobus. Stačilo nastúpiť a vyrazili sme na týždenný lyžiarsky zájazd.

V Tatranskej  Lomnici  nás čakalo pekné ubytovanie v hoteli Titris s plnou penziou. Na neďalekom svahu boli pripravení  inštruktori : Zdenka, Kubo a Gabo. Ich  úlohou bolo nás všetkých naučiť lyžovať. Po celodennom tréningu nasledoval relax v hotelovom aquacentre. Aby sme čo najlepšie spoznali  charakter tatranskej prírody,  spôsoby jej ochrany a dejiny Tatier navštívili sme múzeum TANAP-u. Krásne slnečné počasie nám umožnilo vyviesť sa kabínkovou lanovou dráhou z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso. Zblízka sme si pozreli budovu astronomického observatória a okolitú prírodnú panorámu. Počas siedmych dní  každý z nás nadobudol množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

ĎAKUJEME :

- všetkým kamarátom a rodičom, ktorí nám pomáhali pri zbieraní účteniek,

- spoločnosti Lidl, ktorá tento zájazd pre nás zorganizovala ,

- Rádiu Európa 2,

- pánovi šoférovi, ktorý nás po celý čas sprevádzal,

-inštruktorom, ktorí všetkých naučili lyžovať,

- celému personálu hotela, ktorý dbal o naše pohodlie a hladné brušká,

- našim učiteľom, ktorí sa o nás celých sedem dní starali.

 Žiaci z 5.A

fotografie

 

 

Vianočné tvorivé dielne  8.12.2011

 

Žiaci 2.B navštívili Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa konali v priestoroch Mestského múzea.  Katarína Gáborová a Irena Vozáková predviedli deťom maľovanie vianočných motívov taveným voskom. Ukázali žiakom ako sa pomocou motúzika a vodových farieb dajú vytvárať pekné obrázky. Najväčším zážitkom pre žiakov bolo, keď si každý žiak mohol ukázané techniky vyskúšať. Krásne výtvory sú dôkazom, že sa im v práci darilo.

fotografie

Návšteva detí z MŠ

Dňa 7.12. 2011 sme pozvali budúcich prvákov z MŠ v Seredi na  „Deň otvorených dverí“. Pripravili sme pre nich spolu s p. vychovávateľkami zaujímavý program – tanečníčky pod vedením p. Rajčovej zatancovali veselé tančeky, veľkí žiaci pod vedením p.uč. Eliášovej a p.uč. Krčmárika zaspievali krásne vianočné piesne a koledy. Vo veľkej telocvični si deti  potom na rôznych stanovištiach zašportovali. Mali možnosť pozrieť sa aj do tried.

fotografie

Hurá, ideme na lyžovačku do Tatier!

Istotne ste videli v Lidl letákoch a v reklamách výzvy na zapojenie sa do súťaže o najdlhšiu účtenku. Všimli sme si to aj my. Od tej chvíle sme zbierali, zháňali Lidl účtenky ako zbláznení, kontrolovali a lepili ich dokopy. Úlohy sme si pekne podelili, aby sa práca urýchlila. Výrečnejší chodili pred obchod, zručnejší lepili a zmotávali. Práce to dalo veľa, ale do 31.10.2011 sme to museli všetko stihnúť. Aj sme stihli. 31.11.2011 rodičia nášho spolužiaka odniesli náš  „poklad“ do Bratislavy, do rádia Európa 2. A nastali dni plné očakávania a nervozity. V utorok 8.11. v rannom vysielaní vyhlasovali 5 finalistov a nás vyhlásili tiež! Radosť bola preveliká. Bolo rozhodnuté. V piatok sa ide do Bratislavy. Stretli sme sa pred školou o 5.30, nastúpili do autobusu, naložili transparenty, ktoré sme si nachystali a hor sa do rádia. Cesta ubehla veľmi rýchlo a zrazu sme stáli pred štúdiom. Moderátori nás pekne privítali, poukazovali štúdio a išlo sa do živého vysielania. Potom prišla chvíľka, na ktorú sme čakali. Vyhlasovanie výsledkov. Najskôr vyhlásili 5. a 4. miesto. Keď sme zistili, že to nie sme my, strašne sme sa tešili. Už bolo jasné, že nám lyžovačka neutečie. Moderátor to stále napínal a napínal. Nervov a stresu pribúdalo. A potom : „Prvé miesto s najdlhšou účtenkou 2729,54 m vyhráva ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava zo SEREDE.“ No a to ste mali vidieť tú radosť. Kto by sa netešil, keď by vyhral lyžovačku za 7000 € . Ešte  nás aj zapísali do knihy Slovenských rekordov. Pocit bol úžasný, neuveriteľný, super. Ďakujeme všetkým, ktorí nám k nášmu víťazstvu pomohli. Žiaci 5. A triedy a Mgr. Michaela Takáčová       (vložil: Mgr. Horniak, riaditeľ školy)                                 

fotografie

Takto sme oslavovali

Svoju výhru za najkrajšiu jesennú výzdobu triedy sme si užili ako sa patrí. Torta „Jesenný ježko aj s jabĺčkom“ chutila vynikajúco. Bola čokoládová a proste výborná. Veď sa pozrite ako nám  chutilo.  Ďakujeme za odmenu! Žiaci II.A

fotografie

 

Netradičná vlastiveda v II.A

Na hodine vlastivedy sme pátrali po tom, kam siahajú naše korene. Deti už mali elementárne poznatky o tom čo je to rodokmeň, kto sú to starí rodičia, ale poznať hlbšiu históriu svojej rodiny nie je pre druháka také jednoduché.

Začali sme teda od seba a tým, čo máme najradšej- kreslením. Najskôr si deti nakreslili a pomenovali seba, svojich súrodencov, svojich rodičov a starých rodičov. Popri tom sme sa veľa rozprávali o zážitkoch s našimi blízkymi, o tom čo pre nás znamenajú. Práca ich tak pohltila, že ani nevnímali zvonenie na prestávku a chceli pracovať ďalej. Svoj začatý projekt si dokončili doma. Ich úlohou bolo, aby spolu s rodičmi navštívili starých rodičov, porozprávali sa s nimi o ich rodičoch, o tom čo robili v minulosti a či si v rodine uchovávajú nejaké dedičné predmety, alebo dodržiavajú zvyky a tradície svojich predkov. Týždeň práce na projekte, pátranie, strihanie a lepenie starých fotografií vyvrcholil a deti prezentovali to, čo sa dozvedeli a spolu s rodičmi vytvorili. Priniesli aj veľa starých predmetov, ktoré nám pripomínajú ako sa kedysi žilo, čo ľudia k svojej práci potrebovali a čím sa zabávali.

Takáto hodina bola pre všetkých veľkým zážitkom. Nenechali sme si to len pre seba. Z našich projektov a predmetov sme vytvorili výstavku a umožnili aj ostatným žiakom, aby si pozreli a prečítali naše práce.

Triedna učiteľka Jana Martinková

fotografie

 

Kultúrne podujatie žiakov 1. stupňa

Žiaci 2.B, 3.A, 3.B, 3.N, 4.B, 4.N dňa  24.11.2011 navštívili muzikál na  Novej scéne v Bratislave pod  názvom Čarodejník z krajiny OZ. Upútal ich nielen samotný dej, spev ale aj krásne kostýmy hercov, osvetlenie a farebné scény. Všetci určite zažili pekný umelecký zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.

 

Október – mesiac úcty k starším

 

Stalo sa už na našej škole tradíciou, že práve v mesiaci október navštevujeme klientov domova dôchodcov. Babičky, staré mamy, dedkov a starých otcov sme navštívili aj v tomto roku, presne 26. októbra o 13 hodine. Prišli sme ich potešiť krátkym programom – pesničkami a tančekmi. Pripravili ho p.vychovávateľka H. Rajčová a p.zást. D.Kuričová spolu s deťmi z 3.A, 4.B, 2.A  a 5.N tr. Ako odmenu za našu návštevu boli farebné, papierové kvietky, ktoré babičky a staré mamy zhotovili samy. 

 

3. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy
 

          V rámci medzinárodného mesiaca školských knižníc  bol aj v tomto školskom roku vyhlásený 
3. ročník projektu  Záložka do knihy spojuje školy (názov projektu sa uvádza v českom jazyku, pozn. red.)

           Po dohode s vyučujúcimi  sa žiaci koncom septembra s radosťou  pustili do prípravy veselých záložiek do kníh rôznych tvarov. Zhotovili 233 záložiek, kto chcel označil záložku adresou, starší žiaci mailom pre prípadnú komunikáciu so žiakmi z partnerskej školy. Tou sa pre nás tento rok stala ZŠ J. Alexyho zo Zvolena. Naše záložky 20.10. putovali do Zvolena. Po krátkom čase prišiel späť  k nám  balík zo Zvolena, plný pekných záložiek od ich žiakov. Niektoré si môžete pozrieť na výstavke v priestoroch chodby  1. stupňa,  zvyšné nájdete v školskej knižnici. Možno práve pomocou niektorej záložky sa vám podarí nájsť si nového kamaráta zo Zvolena.   

fotografie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď
  Komenského 3064/41
  926 01 Sereď


 • riaditeľ: 031 789 75 50, 0907 582 053

  zástupca riaditeľa:
  pre I.stupeň: 0917 158 541

  pre II.stupeň: 031 789 75 50

  sekretariát: 031 789 75 50, 0911 332 178

  jedáleň: 031 789 04 50, 0911 332 191

Fotogaléria