Navigácia

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Horáčková

Mojou úlohou je:

 • podieľať sa na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov,
 • podieľať sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií žiakov,
 • poskytnúť kompletný špeciálno-pedagogický servis žiakom a ich rodinám,
 • poskytnúť konzultácie, rady a informácie pedagógom, vychovávateľkám ŠKD a rodičom žiaka,
 • spolupracovať s poradenskými inštitúciami: Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante, Centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Galante, výchovným poradcom a inými,
 • spolupracovať so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva Trnave, ktorého pracovníci poskytujú odbornú pomoc žiakom priamo v našej škole.

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:

Pondelok, streda, piatok: 14:00 – 15:30

 

Kontakt:

adresa:   Mgr. Eva Horáčková, školský špeciálny pedagóg

               ZŠ P. O. Hviezdoslava

               Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

telefón:   031 / 789 75 50

e-mail:     horackovaeva@gmail.com

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď
  Komenského 3064/41
  926 01 Sereď


 • riaditeľ: 031 789 75 50, 0907 582 053

  zástupca riaditeľa:
  pre I.stupeň: 0917 158 541

  pre II.stupeň: 031 789 75 50

  sekretariát: 031 789 75 50, 0911 332 178

  jedáleň: 031 789 04 50, 0911 332 191

Fotogaléria